Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

TÀI LIỆU GỐC VỀ CUỘC XUNG ĐỘT TRUNG ĐÔNG (1947-1967)


Năm 2003, Nhà xuất bản Trường Tổng hợp Ielck đã xuất bản hơn 1.300.000 trang tài liệu gốc từ Kho lưu trữ Đối ngoại Liên bang Nga. Lần đầu tiên những người nghiên cứu quan hệ quốc tế có điều kiện đọc những văn bản trong lĩnh vực đối ngoại của Liên Xô liên quan trực tiếp tới cuộc xung đột Trung Đông. Đọc hai tập văn kiện ngoại giao của Liên Xô về hoặc liên quan đến xung đột Trung Đông (tập 1: 1947-1957; tập 2: 1957-1967), người nghiên cứu có những hình dung đầy đủ hơn về quan điểm, thái độ, vai trò của Liên Xô trong giải quyết xung đột Trung Đông; có những hình dung rõ hơn về những trang sử đầy bi kịch của cuộc xung đột này trên phông nền cuộc Chiến tranh Lạnh.

Có thể Download tại địa chỉ: Mục Tư liệu, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: