Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU VỀ CHIẾN TRANH TRUNG - VIỆT 1979 CỦA TÁC GIẢ DAVID R. DREYERCông trình One Issue Leads to Another: Issue Spirals and the Sino-Vietnamese War (Việc này dẫn đến việc kia- Vòng xoáy trôn ốc và chiến tranh Trung - Việt 1979) được đăng tải trên Foreign Policy Analysis (2010), 6, pp.297–315.
Theo nhà nghiên cứu David R. Dreyer, Trung Quốc và Việt Nam tham dự vào một cuộc chiến tranh ngắn ngày nhưng hao người, tốn của (từ ngày 17-2 đến ngày 16-3-1979[1][1]) với sự tham dự của 80,000 binh sĩ Trung Quốc và 75,000 – 100,000 bộ đội Việt Nam; các tổn thất được ước lượng là 25,000 binh sĩ Trung Quốc và 20,000 bộ đội Việt Nam. Trong chuyên luận có độ dài 19 trang, tác giả David R. Dreyer phân tích những nguyên nhân gây nên cuộc chiến tranh Trung – Việt; luận giải về sự liên quan, tham dự vào cuộc chiến của một số nước như Liên Xô, Campuchia, Thái Lan. Ở phần kết, tác giả khẳng định rằng, “chiến tranh đôi khi là kết quả của một vòng xoắn ốc sự việc – một tiến trình năng động trong đó sự căng thẳng gia tăng khi các vấn đề phức tạp tích dồn lại”.

Có thể Download công trình nghiên cứu tại địa chỉ:  Mục Tư liệu, Trang Web TRI THỨC


[1] Trung Quốc loan báo rằng họ đã rút lui vào ngày 5-3, nhưng thực tế chiến sự vẫn còn  tiếp diễn cho đến ngày 17 -3 (xem Pike; 1987: 220-221).

Không có nhận xét nào: