Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

TẬP BÀI GIẢNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIẾT NAM


Phục vụ mục tiêu đào tạo tín chỉ; đồng thời, nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (khu vực Xuân Thủy- Cầu giấy), chúng tôi đã biên soạn Tập bài giảng. Trong thời gian qua, Tập bài giảng đã được sử dụng và bước đầu cho kết quả giảng dạy tương đối khả quan. Xin giới thiệu để các đồng nghiệp, các thầy, các cô cùng tham khảo.

Có thể Download tại địa chỉ: Chuyên mục Thư viện sách, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: