Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

GIỚI THIỆU SÁCH: CÁC TRƯỜNG PHÁI SỬ HỌCĐây là cuốn sách được Viện Sử học tổ chức dịch, được ấn hành theo chương trình xuất bản và hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm văn hoá và văn minh Pháp tại Hà Nội.
Như trong Lời tựa của cuốn sách đã viết: Cuốn sách không phải là một công trình nghiên cứu về ý nghĩa sử học, cũng không phải là một công trình nghiên cứu về triết học, cuốn sách có mục tiêu mang lại cho người đọc các cách nhìn nhận quá khứ khác nhau của các thời đại khác nhau.
Tuy cuốn sách chỉ viết về các trường phái lịch sử phương Tây và tập trung chủ yếu vào các tác giả Pháp, nhưng những vấn đề được đề cập đều là những vấn đề chung của mọi thời đại và mọi quốc gia. Đó là những vấn đề về: Nguồn sử liệu, về lập trường chính trị của người viết sử, về phương pháp viết sử…Với những nội dung giải quyết, cuốn sách là một tài liệu quý cho người nghiên cứu lịch sử trong việc hoàn thiện nhận thức, tư duy, phương pháp nghiên cứu.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách!
Download cuốn sách tại: Trang Web TRI THỨC