Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

GIỚI THIỆU SÁCH: CHINESE MILITARY STRATEGY IN THE THIRD INDOCHINA WAR

(Tác giả: Edward O'Dowd, Nxb. Routledge, 2007)

Cuốn sách là một nỗ lực nhằm tiếp tục bổ sung thêm những nhận thức mới về chiến lược, chiến thuật mà Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) sử dụng trong các cuộc chiến tranh; theo đó, trọng tâm là hoạt động quân sự của Trung Quốc trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ ba (từ năm 1978 đến đến năm 1991). 

Như một đường dẫn đến mục tiêu làm sáng tỏ chiến lược của Quân đội Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Trung – Việt, Edward O'Dowd phân tích và chỉ ra ba nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến tranh này: 1- Việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia; 2- Mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Việt Nam – Trung Quốc và sự thiết lập ngày càng chặt chẽ hơn liên minh Xô- Việt; 3- Sự trở lại chính trường của Đặng Tiểu Bình và nhu cầu củng cố quyền lực.
Bên cạnh đó, Edward O'Dow cũng kết luận rằng, các hoạt động quân sự kém hiệu quả của PLA đã không buộc được người Việt Nam rút lui khỏi Campuchia; đồng thời, khẳng định: Sự thất bại về chiến lược của PLA với tư cách là một công cụ quyền lực của hệ thống chính trị cho thấy quân đội này cần phải chú ý nhiều hơn đến tính chuyên nghiệp và vấn đề áp dụng khoa học -công nghệ trong hiện đại hóa quân đội thay vì chiến lược “biển người” như đã từng tiến hành trong nhiều hoạt động quân sự trước đây.
Cần lưu ý rằng, bên cạnh một số nhận định, đánh giá, kết luận khá chuẩn xác thì Edward O'Dowd cũng còn chưa thật toàn diện khi bàn luận đến một số nội dung (ví dụ như nhu cầu xích lại gần Mỹ cũng được coi như một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc muốn “dạy cho Việt Nam một bài học”, vì cuộc tấn công của Trung Quốc vào một đồng minh của Liên Xô có thể thuyết phục Hoa Kỳ rằng hai nước có cùng lợi ích quốc gia, lợi ích chống Liên Xô).
Bỏ qua một vài vấn đề chưa được bàn luận thấu đáo, công trình Chinese Military Strategy in the Third Indochina War của Edward O'Dowd là một tư liệu tham khảo tốt cho những người nghiên cứu về quan hệ Trung – Việt nói chung, về cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba nói riêng.

Không có nhận xét nào: