Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

VỀ THÔNG CÁO THƯỢNG HẢI (28-2-1972)Mùa xuân 1971, Trung Quốc chính thức đặt vấn đề mời Kissinger - cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh trực tiếp đàm phán, dàn xếp, chuẩn bị cho chuyến đi của R.Nixon đến Bắc Kinh tháng 2-1972. Chuyến thăm Trung Quốc của R.Nixon tháng 2-1972 là một bước đột phá quan trọng trong quan hệ Trung - Mỹ, mở màn cho ngoại giao ba bên, tác động nhiều chiều đến quan hệ quốc tế, đến quan hệ Mỹ – Xô. Sự kiện này đồng thời có ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Việt - Trung.
Chuyến thăm Trung Quốc tháng 2-1972 của Tổng thống R.Nixon đã làm tốn không ít giấy mực của các nhà nghiên cứu. Các phân tích, bình luận xung quanh sự kiện này không chỉ phong phú, đa chiều, mà thậm chí còn trái ngược nhau. Một trong những văn kiện công khai của “một tuần lễ làm thay đổi thế giới” là Thông cáo Thượng Hải (28-2-1972), mà một trong những nội dung của nó là về vấn đề Việt Nam. Có điều, khác với thông lệ, trên vấn đề này, quan điểm của hai quốc gia cùng ký chung vào một thông cáo có khoảng cách khá xa. Kết quả cuối cùng là hai bên chủ yếu nêu lập trường của mình: Trung Quốc ủng hộ lập trường 7 điểm của Việt Nam, Mỹ giữ đề nghị 8 điểm tháng 10/1971- điều đó cho thấy Trung Quốc có thái độ ứng xử khá thận trọng, không có thoả thuận cụ thể về vấn đề Việt Nam. Để có thể nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, công bằng về sự kiện kể trên, có thể tham khảo, phân tích thêm nội dung toàn văn Thông cáo Thượng Hải.

Download Thông cáo Thượng Hải tại địa chỉ: Mục Tài liệu, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: