Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

TÀI LIỆU VỀ CUỘC ĐÀM THOẠI GIỮA PHẠM VĂN ĐỒNG VÀ CHU ÂN LAI (1954)
Giới thiệu hai tài liệu về cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Phạm Văn Đông và Chu Ân Lai vào hai ngày 16 và 17-6-1954. Trong hai cuộc đàm thoại, các vấn đề về tình hình Đông Dương, về bầu cử, về những tính toán của Mỹ ở Đông Dương....được nêu lên. Trong các cuộc hội đàm, còn có sự tham dự của Molotov.

Có thể Dowload tại: Mục Tư Liệu, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: