Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU "China and Geneve Conference of 1954", Zhai Qiang

 Tác giả Zhai Qiang đã đưa một góc nhìn mới về vai trò, tính toán của Trung Quốc tại Hội nghị Geneve 1954; làm rõ những được và mất của các bên có liên quan trong và sau khi ký kết Hiệp định Geneve.


Có thể tìm đọc toàn văn công trình tại địa chỉ: Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: