Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Giới thiệu cuốn sách: ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ (Đại tướng Võ Nguyên Giáp)Trận Điện Biên Phủ là trận đánh lớn nhất trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất diễn ra tại lòng chảo Mường Thanh, châu Điện Biên, tỉnh Lai Châu (nay thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) và quân đội Liên hiệp Pháp (gồm lực lượng viễn chinh Pháp, lê dương Pháp, phụ lực quân bản xứ và Quân đội Quốc gia Việt Nam). Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954 của Việt Nam. Bằng thắng lợi quyết định này, lực lượng QĐNDVN do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954. Đây cũng là chiến dịch quân sự mà ở đó Đại tướng Võ Nguyễn Giáp ghi lại dấu ấn sâu đậm bằng tài cầm quân, tài thao lược quân sự. Trân trọng giới thiệu cuốn sách Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành vào năm 2000.


Download tại địa chỉ: Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: