Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

GIỚI THIỆU TẬP V VÀ TẬP VI CỦA BỘ SÁCH 9 TẬP VỀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚCTiếp theo Seri bài giới thiệu bộ sách 9 tập về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản, Trang Web TRI THỨC tiếp tục giới thiệu tập V và tập VI; trong đó, tập V: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, gồm 4 chương, từ chương 19 đến chương 22, trình bày những nội dung chính yếu và quan trọng nhất của quá trình Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Tập VI: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương, gồm 4 chương, từ chương 23 đến chương 26, trình bày một cách khái quát và tương đối đầy đủ về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường ba nước Đông Dương những năm 1969-1971 – giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến tranh.

Download tập V và tập VI tại địa chỉ:Mục Thư viện sách, Trang Web TRI THỨC

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU VỀ HỢP TÁC HẠT NHÂN LIÊN XÔ- TRUNG QUỐC (NĂM 1957)
Liên Xô và Trung Quốc là hai cường quốc thế giới, cùng nằm trong hệ thống XHCN và thuộc bộ ba của tam giác quyền lực có vai trò chi phối toàn cầu suốt những năm tháng Chiến tranh Lạnh. Giữa Liên Xô và Trung Quốc, ngay từ rất sớm, đã âm ỉ những mâu thuận, rạn nứt, song thời kỳ đầu, vì lợi ích phe phái, ý thức hệ, mâu thuẫn được hai nước kiềm chế, kiểm soát. Từ năm 1953, sau cái chết của “vị lãnh tụ vĩ đại” Stalin, cùng với bản Báo cáo mật phê phán tệ sùng bái cá nhân do Khorusov đọc tại Đại hội XX ĐCS Liên Xô, mâu thuẫn giữa Liên Xô – Trung Quốc ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn hy vọng vào sự giúp đỡ của người Nga trong lĩnh vực nguyên tử, trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử - loại vũ khí được coi là biểu tượng sức mạnh kỹ thuật- quốc phòng thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Từ năm 1955 đến năm 1958, Liên Xô và Trung Quốc đã ký sáu Hiệp định liên quan đến thúc đẩy khoa học hạt nhân, ngành công nghiệp hạt nhân và chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Xin giới thiệu 4 Nghị định thư về vấn đề hạt nhân được ký kết giữa Liên Xô và Trung Quốc trong năm 1957 – đây là những tài liệu được sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và Cục Lưu trữ Quốc gia Liên bang Nga (tài liệu được Austin Jersild- Giáo sư lịch sử của Old Dominion University giới thiệu tại Cold War International History Project).