Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

TỔNG MỤC LỤC 50 NĂM TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ (1954-2004)


Vào tháng 6-1954, Tập san Văn Sử Địa chính thức ra mắt bạn đọc số đầu tiên. Đến tháng 3-1959, tiếp sự nghiệp của Tập san Văn Sử Địa, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử bắt đầu được ấn hành. Năm 2004, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử vừa tròn 50 năm có mặt trên diễn đàn báo chí Việt Nam với tư cách là một tờ tạp chí khoa học chuyên ngành, là cơ quan ngôn luận của giới sử học Việt Nam. Từ số đầu tiên cho đến năm 2004, Tạp chí đã xuất bản được 391 số (trong đó có 48 số Tập san Văn Sử Địa và 343 số Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử) tập hợp 3.782 luận văn nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà lý luận - chính trị, các nhà giảng dạy bộ môn lịch sử và của đông đảo cộng tác viên - những người yêu thích lịch sử.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, tra cứu danh tính của các tác giả cũng như danh mục các công trình đã được công bố trên Tạp chí trong vòng 50 năm qua, Viện Sử học và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử tổ chức biên soạn công trình Tổng mục lục 50 năm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-2004). Xin trân trọng giới thiệu (bản PDF và Word)!

Download tại địa chỉ: https://sites.google.com/site/tainguyensohoa/home/tai-lieu-tieng-viet/tv2

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

GIỚI THIỆU TẬP VII, VIII VÀ TẬP IX CỦA BỘ SÁCH 9 TẬP VỀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
Tiếp theo Seri bài giới thiệu bộ sách 9 tập về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản, Trang Web TRI THỨC tiếp tục giới thiệu tập VII, VIII và tập IX. Tập VII: Thắng lợi quyết định năm 1972, gồm 5 chương, từ chương 27 đến chương 31, trình bày khá chi tiết và tương đối đầy đủ về cuộc chiến đấu của quân và dân Việt Nam bảo vệ miền Bắc và tiến công chiến lược ở miền Nam, chiến trường Đông Dương; về cuộc đấu trí, đấu não gay go trên mặt trận chính trị và ngoại giao. Tập VIII: Toàn thắng, gồm 5 chương, từ chương 32 đến chương 36, mô tả, phục dựng giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Tập IX: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử, gồm 6 chương, từ chương 37 đến chương 42, tập trung luận giải, phân tích những nội dung, đặc điểm  cơ bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; trên cơ sở đó, đúc rút những bài học lịch sử.

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Giới thiệu cuốn sách: ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ (Đại tướng Võ Nguyên Giáp)Trận Điện Biên Phủ là trận đánh lớn nhất trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất diễn ra tại lòng chảo Mường Thanh, châu Điện Biên, tỉnh Lai Châu (nay thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) và quân đội Liên hiệp Pháp (gồm lực lượng viễn chinh Pháp, lê dương Pháp, phụ lực quân bản xứ và Quân đội Quốc gia Việt Nam). Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954 của Việt Nam. Bằng thắng lợi quyết định này, lực lượng QĐNDVN do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954. Đây cũng là chiến dịch quân sự mà ở đó Đại tướng Võ Nguyễn Giáp ghi lại dấu ấn sâu đậm bằng tài cầm quân, tài thao lược quân sự. Trân trọng giới thiệu cuốn sách Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành vào năm 2000.


Download tại địa chỉ: Trang Web TRI THỨC