Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH: MAO’S CHINA AND THE COLD WAR, TÁC GIẢ CHEN JIAN


Trong cộng đồng các nhà sử học, vấn đề Chiến tranh Lạnh; quan hệ giữa các nước trong Chiến tranh Lạnh luôn là một đề tài nóng hổi, thu hút sự chú ý, quan tâm nghiên cứu. Cùng với thời gian, việc các quốc gia đã từng có vị trí, vai trò và ảnh hưởng đến cục diện thế giới trong Chiến tranh Lạnh đang dần giải mật, công bố các tư liệu có liên quan đến thời kỳ lịch sử đặc biệt này đang tạo ra những khả năng và cơ hội cho giới sử học đánh giá, phân tích, nhìn nhận những vấn đề thuộc về hoặc liên quan một cách chân thực, khách quan, rõ ràng hơn. Trong xu thế đó, từ đầu những năm 90 (XX), nhà nghiên cứu Chen Jian đã tới Trung Quốc hơn mười lần để khai thác các tư liệu lưu trữ, nhằm tái hiện lại một cách đầy đủ hơn vị trí, vai trò, thái độ của Trung Quốc trong Chiến tranh Lạnh; vai trò trung tâm của Mao Trạch Đông trong giải quyết các vấn đề về đối ngoại, quan hệ quốc tế của Trung Quốc trong Chiến tranh Lạnh… Mặc dù không phải tất cả quan điểm, các kết luận của tác giả Chen Jian trong cuốn sách Mao’s China and the Cold war đã hoàn toàn vượt qua thiên kiến, duy cảm, song những sự kiện, tư liệu mà cuốn sách cung cấp, quả thật, có những giá trị không thể phủ nhận đối với tất thảy những ai nghiên cứu quan hệ quốc tế.
Có thể Downloat công trình có dung lượng 450 trang tại địa chỉ: Mục Thư viện sách, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: