Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH: VIỆT NAM CÁI NHÌN ĐỊA – VĂN HÓANăm 1998, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật Hà Nội xuất bản ấn phẩm: Việt Nam cái nhìn địa – văn hoá của GS. Trần Quốc Vượng. Trong Lời thưa trước, GS. Trần Quốc Vượng bộc bạch: Văn hoá là một thực thể, có sự vận động trong không gian và thời gian. Nhìn theo chiều thời gian, văn hoá Việt Nam là một diễn trình lịch sử có những quy luật phát triển của nó. Nhìn trong không gian, văn hoá Việt Nam có sự vận động qua các vùng/xứ/miền khác nhau. Bên cạnh đó, Việt Nam lại là một quốc gia đa tộc người. Và những yếu tố đó tác động đến sự hình thành, phát triển bản sắc văn hoá Việt Nam. Viết cuốn sách, GS. Trần Quốc Vượng mong muốn cắt nghĩa bản sắc văn hoá Việt Nam trên cơ sở những đường, nét vẽ về văn hoá vùng miền khác nhau.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách!
Download toàn văn công trình tại: Trang Web TRI THỨC

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH: TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM


Năm 2004, Nhà xuất bản Giáo dục cho tái bản cuốn sách: Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Những nhân vật được lựa chọn giới thiệu trong cuốn sách đều là những người có những công lao, những đóng góp to lớn cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đây là cuốn từ điển rất tiện cho việc tra cứu về những nhân vật lịch sử có trong chương trình lịch sử bậc phổ thông và đại học; vì thế, rất thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập lịch sử.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách!
Download toàn văn công trình tại: Trang Web TRI THỨC

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH: CÁC TRƯỜNG PHÁI LỊCH SỬCuốn sách “Các trường phái lịch sử” (tác giả: Guy Thuillier- Giám đốc nghiên cứu Trường Cao học thực hành và Jean Tulard- Giáo sư trường Đại học Paris- Sorbonne) do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành (người dịch: Đỗ Trọng Quang) thuộc “BỘ SÁCH GIỚI THIỆU NHỮNG KIẾN THỨC THỜI ĐẠI”. Các tác giả cuốn sách viết về một vấn đề thuộc phương pháp luận sử học, nhưng chỉ giới hạn ở phần lịch sử cận đại và hiện đại, liên quan đến sự phát triển của lý luận sử học ở nước Pháp. Ngoài Lời nói đầu, Kết luận, Chú thích, cuốn sách gồm 7 chương, đưa ra cái nhìn khái lược về lịch sử sử học, về trường phái Thực chứng, về sự phát triển của sử học, về sự khủng hoảng của sử học, dự báo về tương lai của sử học…
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Download toàn văn cuốn sách tại: Trang Web TRI THỨC

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH: CHIẾN THẮNG ĐƯỜNG 9-KHE SANH 1968Cách đây hơn 40 năm, đã diễn ra trận chiến quyết liệt ở khu vực đường số 9 - Khe Sanh tại miền tây Quảng Trị giữa quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang Quân giải phóng miền Nam. Mở màn trước đòn tiến công Tết Mậu thân 1968 đúng 10 ngày và kết thúc thắng lợi sau hơn 170 ngày đêm tấn công, vây hãm, giam chân một lực lượng lớn quân đội Mỹ, buộc quân Mỹ phải rút bỏ khỏi căn cứ lớn quan trọng sau những hao tổn nặng nề về sinh lực và phương tiện chiến tranh, trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh xuân hè 1968 của quân và dân miền Nam góp phần làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, đánh dấu sự bế tắc của Mỹ và quân đội Sài Gòn; đồng thời, đưa cuộc kháng chiến phát triển lên một bước mới quan trọng.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: CHIẾN THẮNG ĐƯỜNG 9-KHE SANH 1968, do Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng Quảng Trị ấn hành.
Download tại: Trang Web TRI THỨC

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH: “NATO TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH (1949-1991)"


Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và tìm hiểu về lịch sử quân sự thế giới trong các cơ quan, đơn vị và nhà trường quân đội cũng như của đông đảo bạn đọc, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn "NATO trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh (1949-1991)" (Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, 2007). Sau khi làm sáng tỏ nguyên nhân, mục đích ra đời khối liên minh quân sự lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc, các tác giả tái dựng quá trình hình thành và phát triển của NATO theo từng giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn đó, các tác giả  trình bày những đặc điểm tình hình thế giới tác động đến các chiến lược quân sự của NATO và nội dung cơ bản của các chiến lược này; trên cơ sở đó phân tích sự phát triển của NATO về cơ cấu tổ chức, bao gồm tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức chiến trường cũng như sự phát triển về lực lượng, vũ khí trang bị chủ yếu cùng với những hoạt động của Khối, chủ yếu trên lĩnh vực quân sự, cho đến khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Download tại: Mục Tài liệu tiếng Việt, Trang Web TRI THỨC