Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

GIỚI THIỆU CUỐN GIÁO TRÌNH: ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ


Trong cuốn giáo trình dành cho bậc đại học ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ (Lịch sử của nhận thức lịch sử - tập thể tác giả: Репина Лорина Петровна, Зверева Вера Владимировна, Парамонова Марина Юрьевна), bức tranh về sự tiến hoá của nhận thức lịch sử – với tư cách là một môn khoa học được trình bày khá đầy đủ. Người đọc có thể tìm thấy rất nhiều hình thức nhận thức và hình thức lĩnh hội quá khứ khác nhau trong sự phát triển mang tính lịch sử của chúng; tham gia vào cuộc tranh luận hiện tại về vị trí của lịch sử trong xã hội; tập trung vào những nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề cốt lõi, bản lề của lịch sử nhận thức lịch sử, nghiên cứu những đặc điểm của nhiều hình thức ghi chép, mô tả lịch sử; sự xuất hiện, truyền bá và sự thay đổi của các phương hướng nghiên cứu; sự hình thành và phát triển của lịch sử như là một khoa học hàn lâm.
Giáo trình đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu chức năng và sự biến thể của nhận thức lịch sử trên bối cảnh văn hóa – xã hội, chỉ ra sự thay đổi trong các hình thức nhận thức quá khứ gắn chặt với quá trình phát triển của xã hội trong mối quan hệ gắn bó, tác động qua lại những đặc trưng chủ yếu về mặt xã hội và văn hóa của các hình thức tổ chức xã hội khác nhau.
Giáo trình có 9 chương, mỗi chương trình bày một giai đoạn riêng biệt trong sự phát triển của nhận thức lịch sử, từ cội nguồn văn hóa những nền văn minh cổ đại đến thời kỳ hiện đại (giao thời giữa hai thế kỷ XX- XXI). Giáo trình cũng giành sự quan tâm đáng kể cho mối quan hệ gắn kết, tác động qua lại giữa lịch sử với các lĩnh vực khác của nhận thức; các mô hình, khái niệm phổ biến của quá trình phát triển lịch sử; những nguyên tắc phân tích nguồn sử liệu; chức năng xã hội của lịch sử; chức năng đặc thù của nhận thức sử học…
 Có thể Download cuốn sách tại địa chỉ:Chuyên mục Thư viện sách, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: