Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Sách "ĐÔNG DƯƠNG: ĐỐNG TRO TÀN CỦA BỐN CUỘC CHIẾN (1939-1979)"


Với vị trí tương đối đặc biệt ở Đông Nam Á, suốt 40 năm (1939-1979), mảnh đất Đông Dương là nơi đi qua của bốn cuộc chiến tranh đẫm máu. Là người đã từng tham gia các sự kiện ở Đông Dương, nhà báo, nhà sử học nổi tiếng Ilinsky M.M đã “bước trên đống tro tàn của những cuộc chiến Đông Dương”, viết nên cuốn sách "ĐÔNG DƯƠNG: ĐỐNG TRO TÀN CỦA BỐN CUỘC CHIẾN (1939-1979)", dựng lại biên niên sử bi thảm các cuộc chiến Đông Dương: Cuộc đấu tranh chống phát xít Nhật, chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược, chiến tranh chống đế quốc Mỹ và cuộc chiến năm 1979. Ngoài biên niên sự kiện, chú giải, minh họa, phụ lục, cuốn sách có 12 chương với những cách đặt tên chương đậm chất văn học (ví dụ như: Chương 1- Đông Dương. Khói lửa và hoa hồng; chương 3- Cuộc sống dưới mưa bom- Việt Nam ngày và đêm; chương 11- Mặt trận thứ ba- những cây thốt nốt Campuchia cháy xém…). Mô tả, phục dựng lại bức tranh Đông Dương dưới làn bom đạn của bốn cuộc chiến tranh, thấu cảm với những mất mát, đớn đau của người dân Đông Dương, chia sẻ với họ về khát vọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, nhà sử học Ilinsky M.M nêu cao/khẳng định giá trị bất biến của hòa bình.
 
Có thể Download cuốn sách tại địa chỉ: Chuyên mục Thư viện sách, Trang Web Tri thức

Không có nhận xét nào: