Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Cuốn sách NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH BÍ MẬT CỦA LIÊN XÔ (tác giả A. Korokov)
Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đã bị lôi kéo vào một loạt các cuộc xung đột trên thế giới, ở các châu Á, châu Phi, châu Mỹ-Latin… Một thời gian dài, do những lý do khác nhau, nhất là những lý do chính trị, hàng loạt sự thật đã bị che dấu. Sự tham gia của Liên Xô trong các cuộc xung đột cục bộ khắp nơi trên thế giới hầu như không được tiết lộ, ít nhất là ở Liên Xô và trong phe XHCN. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các kho tư liệu lưu trữ được mở cửa, các nhà khoa học có điều kiện thâm nhập sâu vào hàng núi tư liệu không lồ, cho ra đời các nghiên cứu về những cuộc chiến tranh có sự hiện diện, tham gia của Liên Xô những năm tháng đối đầu Đông - Tây và hiện thực lịch sử phần nào hé lộ…; tuy nhiên, đó mới chỉ là những mạnh vụn rời rạc. Sau một quãng thời gian dày công thu thập, khai thác nguồn tư liệu, nhất là những tư liệu mới, chưa công bố, xử lý tư liệu một cách cẩn trọng, năm 2008, tác giả A. Korokov (Александр Окороков) cho ra đời cuốn sách NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH BÍ MẬT CỦA LIÊN XÔ (Секретные войны Советского Союза). Đây quả là một đột phá lớn trong những nghiên cứu về các cuộc xung đột cục bộ thời kỳ Chiến tranh Lạnh; ở đó, lần đầu tiên, người đọc có điều kiện tiếp cận tương đối đầy đủ, toàn vẹn về những điều trước đây vốn được coi là “húy kỵ” trong lịch sử chiến tranh và đối đầu phe phái.
 Có thể Download cuốn sách tại địa chỉ: Mục Thư viện sách, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: