Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “CHÂN LÝ THUỘC VỀ AI?” (tác giả: Grant Evans và Kelvin Rowley; người dịch: Nguyễn Tấn Cưu)Cuối năm 1984, hai học giả Australia Grant Evans (giảng viên Khoa Xã hội học trường Đại học New South Wales, Sydney) và Kelvin Rowley (giảng viên các đề tài nghiên cứu về chính trị và xã hội tại Viện kỹ thuật Xuyn-bơn, Melbourne) xuất bản quyển sách về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Việt Nam – những cuộc chiến tranh được tác giả gọi là cuộc chiến tranh Đông Dương thứ ba. Trong cuốn sách, các tác giả làm rõ động cơ của Trung Quốc khi tiến hành chiến tranh biên giới phía Bắc; đồng thời, phân tích sự liên kết chặt chẽ giữa Trung Quốc và Mỹ - một trong những yếu tố khiến Trung Quốc “có một lập trường quyết liệt hơn đối với Hà Nội".

Có thể Download cuốn sách tại địa chỉ sau: Mục Thư viện sách, Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: