Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH: CÁC TRƯỜNG PHÁI LỊCH SỬCuốn sách “Các trường phái lịch sử” (tác giả: Guy Thuillier- Giám đốc nghiên cứu Trường Cao học thực hành và Jean Tulard- Giáo sư trường Đại học Paris- Sorbonne) do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành (người dịch: Đỗ Trọng Quang) thuộc “BỘ SÁCH GIỚI THIỆU NHỮNG KIẾN THỨC THỜI ĐẠI”. Các tác giả cuốn sách viết về một vấn đề thuộc phương pháp luận sử học, nhưng chỉ giới hạn ở phần lịch sử cận đại và hiện đại, liên quan đến sự phát triển của lý luận sử học ở nước Pháp. Ngoài Lời nói đầu, Kết luận, Chú thích, cuốn sách gồm 7 chương, đưa ra cái nhìn khái lược về lịch sử sử học, về trường phái Thực chứng, về sự phát triển của sử học, về sự khủng hoảng của sử học, dự báo về tương lai của sử học…
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Download toàn văn cuốn sách tại: Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: