Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

GIỚI THIỆU SÁCH: “QUÂN ĐỘI LIÊN XÔ TRONG CHIẾN TRANH LẠNH (1946-1991)”Năm 2004, Nhà xuất bản Tomsk (Liên bang Nga) xuất bản cuốn sách Quân đội Liên Xô trong chiến tranh Lạnh (1946-1991) - Советская Армия в годы “холодной войны” (1946-1991), của tập thể tác giả Feskov VI, KA Kalashnikov, VI Golikov. Đây là công trình giới thiệu khá đầy đủ các dữ liệu về lực lượng vũ trang Liên Xô từ năm 1946 (sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc) đến năm 1991 (Liên Xô sụp đổ), từ thành phần, cấu trúc của Bộ Quốc phòng, đến tổ chức, quân số, trang bị vũ khí…của các lực lượng khác nhau trong Quân đội Liên Xô (bộ binh, hải quân, phòng không – không quân…). Sách là tài liệu tra cứu tốt cho những ai nghiên cứu về lịch sử chiến tranh, về lịch sử quân đội Liên Xô, về chiến tranh Lạnh…
Xin trân trọng giới thiệu!
Download cuốn sách tại: Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: