Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “Chinese Lessons from Other Peoples’ Wars”

Trung Quốc hiện đang là đất nước có vị trí quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và với đà phát triển như hiện nay, không bao lâu nữa, quốc gia khổng lồ này sẽ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Vì lẽ đó, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ luôn hết sức quan tâm đến khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu thuộc Strategic Studies Institute (SSI), National Bureau of Asian Research (NBR), United States Pacific Command (USPACOM) đã biên soạn cuốn sách “Chinese Lessons from Other Peoples’ Wars”, khảo cứu kinh nghiệm chiến đấu của lực lượng vũ trang Trung Quốc trong vòng 30 năm nay.
Trên quan điểm “nhận thức chính xác những kinh nghiệm chiến đấu của Trung Quốc”, các tác giả cuốn sách coi đó như là một trong những phương tiện nắm bắt động lực, kế hoạch, toan tính hiện nay của nó; từ đó, có thể làm sáng tỏ các triển vọng cạnh tranh hoặc hợp tác với quốc gia khó lường định này.Cuốn sách có tư liệu phong phú, nội dung nghiên cứu công phu, có những nhận xét, đánh giá xác đáng, sắc sảo.
 Tải cuốn sách tại: ĐÂY


Không có nhận xét nào: