Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Giới thiệu sách: TƯỚNG NAVARRE VỚI TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ

Điện Biên Phủ - địa danh đã đi vào lịch sử với ý nghĩa là biểu tượng chiến thắng của các dân tộc bị áp bức trước chủ nghĩa thực dân cũ. 60 năm trôi qua sau sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày nào, song đối với giới nghiên cứu, nhiều chiều cạnh của kỳ tích mang tên “Điện Biên Phủ” vẫn tiếp tục cần được chiếu rọi, nghiên cứu. Cuốn sách “Tướng Navarre với trận Điện Biên Phủ” (nguyên bản tiếng Pháp: “Nous étions à Dien Bien Phu”, Nhà xuất bản Presses de la Cité; Lê Kim dịch và giới thiệu; Nxb. Công an nhân dân) cung cấp thêm những tư liệu mới, giúp người nghiên cứu có cái nhìn đầy đủ hơn về chiến thắng đã ghi tạc dấu ấn vào lịch sử này.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách!

Tải sách tại địa chỉ: Trang Web TRI THỨC

Không có nhận xét nào: